ENESIT

Zapfkop – typ „M“ kombifitting

Zapfkop – typ „M“ kombifitting – druckgasanschluss G5/8 v.n.r. – getränkeanschluss G5/8
Gas – G1/2
Art. Out
33/10GO G1/2
33/15GO G5/8
Gas – G5/8
Art. Out
33/20GO G1/2
33/25GO G5/8