ENESIT

Zapfkop – typ “M” kombifitting

Zapfkop – typ “M” kombifitting – druckgasanschluss G5/8 v.n.r. – getränkeanschluss G5/8
Gas – G1/2
Art. Out
33/10GO G1/2
Gas – G5/8
Art. Out
33/25GO G5/8