ENESIT

Korb-zapfkop – Germany

Korb-zapfkop – Germany
druckgasanschluss G5/8 v.n.r.
getränkeanschluss G5/8
Gas – G1/2
Art. Out
30/10G0 G1/2
30/15G0 G5/8
Gas – G5/8
Art. Out
30/20G0 G1/2
30/25G0 G5/8